Inženýrské sítě - Brno Maloměřice - II. Etapa

Objednatel: STAVOS Brno, a.s.
Termín provedení: 12/2017 - 05/2019 
Cena (bez DPH) : 19 899 000,00 Kč