III. etapa kanalizace Rudíkov

Objednatel: Obec Rudíkov 
Termín provedení: 09/2012 - 06/2015 
Cena (bez DPH) : 15 201 000,00 Kč

Frézování místních a krajských komunikací v rozsahu 4177 m2, pokládka nových asfaltových vrstev, zhotovení hlavního řadu kanalizace DN 300 délky 1691 bm, přípojek DN 200 - 232 bm, DN 150 - 185 bm, bourání stávající betonové kanalizace DN 300 - 1328 bm, zhotovení čerpací stanice vč. rádiového přenosu dat, výtlak DN 125 - 49 bm.