Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojné, km 0,0-3,030

Objednatel: Lesy ČR, s.p. 
Termín provedení: 11/2016 - 11/2018 
Cena (bez DPH) : 16 443 000,00 Kč