DYJE 2020/THAYA 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18

Objednatel: Povodí Moravy, s.p. 
Termín provedení: 08/2018 - 12/2019 
Cena (bez DPH) : 899 000,00 EUR