Realizace SZ Třanovice - 1. etapa

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Termín provedení: 02/2014 - 09/2014 
Cena (bez DPH) : 19 093 000,00 Kč

SO01 Nádrž Mušalec
SO02 Odlehčovací příkop OP1
SO03 Vodní nádrž U Křižovatky 
SO04 Polní cesta CV 26
SO05 Polní cesta CV 32 
SO06 Přeložka plynovodu
SO07 Přeložku vodovodu