Zpevněná manupulační plocha Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o.

Objednatel: KAMPARA s.r.o. 
Termín provedení: 07/2015 - 08/2015 
Cena (bez DPH) : 2 263 000,00 Kč

Realizace přípravných prací - vybourání kannal. rámů a poklopů, rozebrání ploch ze silničních panelů - 224 m2, zbudování nové děšťové kanalizace - 73 bm, montáž štěrbinových žlabů D400 - 36 bm a následně vytvoření plochy z litého betonu s povrchovou úpravou kartáčováním vč. podkladu ze štěrkodrti 992 m2.