Polní cesta „K Mušlovu v k.ú. Mikulov na Moravě“

Objednatel: Česká Rebublika - Státní pozemkový úřad 
Termín provedení: 07/2014 - 04/2015 
Cena (bez DPH) : 14 584 000,00 Kč