Město Rousínov, odkanalizování městské části Vítovice

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. 
Termín provedení: 06/2014 - 09/2015 
Cena (bez DPH) : 19 218 000,00 Kč

Ralizace gravitačních stok (DN 200, 250, 300, 800) a výtlaků (DN 110, 90) v celkové délce 3494,1 m, realizace přípojek DN 150 v délce 400,2 m, čerpací stanice 2x s mokrou jímkou, 1x se suchou jímkou a separací, frézování místních a krajských komunikací a pokládka nových asfaltových vrstev v rozsahu 4496 m2, statické zajištění svahu.