VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojné, km 0,0-3,030

Objednatel: Lesy ČR, s.p. 
Termín provedení: 11/2016 - 11/2018 
Cena (bez DPH) : 16 443 000,00 Kč

DYJE 2020/THAYA 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18

Objednatel: Povodí Moravy, s.p. 
Termín provedení: 08/2018 - 12/2019 
Cena (bez DPH) : 899 000,00 EUR

Realizace SZ Třanovice - 1. etapa

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Termín provedení: 02/2014 - 09/2014 
Cena (bez DPH) : 19 093 000,00 Kč

Revitalizace prvku ÚCES - LBC Pastvisko

Objednatel: Obec Kovalovice 
Termín provedení: 10/2015 - 11/2015 
Cena (bez DPH) : 1 490 000,00 Kč