Ekonomické informace

Obchodní obrat za účetní období:
Období 01.05.2012 - 30.04.2013 01.05.2013 - 30.04.2014 01.05.2014 - 30.04.2015 01.05.2015 - 30.04.2016 01.05.2016- 30.04.2017
Obrat za stavební práce 280 460,- 261 147,- 318 548,- 240 385,- 164 929,-
(v tis. Kč)
01.05.2017 - 30.04.2018 01.05.2018 - 30.04.2019 01.05.2019 - 30.04.2020 01.05.2020 - 30.04.2021 01.05.2021 - 30.04.2022
280 460,- 265 400,- 227 951,- 257 302,- 324 062,-
Průměrný roční počet zaměstnanců:
Období 2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný evidenční počet 83 68 72 76 64
Z toho Dělníci 48 35 36 37 36
THP 23 21 26 29 18
Vedoucí zaměstnanci 12 12 10 10 10
Období 2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný evidenční počet 63 62 61 60 60
Z toho Dělníci 51 50 49 37 37
THP       23 23
Vedoucí zaměstnanci 12 12 12