Akciová společnost Ekostavby Brno vznikla v roce 1992 a je přímým nástupcem bývalého stavebního závodu Jihomoravských státních lesů v Brně.

 

Do začátku své samostatnosti firma převzala více jak třicetileté zkušenosti pracovníků a kvalitní technické vybavení s hlavním zaměřením na provádění všech druhů lesnických staveb.

Proč si nás vybrat?

  • Jsme firma s 20letou tradicí
  • Dáváme důraz na dokonalé technické řešení zakázek
  • Využíváme současné moderní technologie
  • Garantujeme šetrnost k životnímu prostředí
  • Nabízíme spolupráci v oblasti spolufinancování staveb
  • Naší nejvyšší prioritou je spokojený zákazník

Aktuality

Pro naši společnost hledáme zahradníky – krajináře nejen pro práci v terénu na námi realizovaných dopravních a vodohospodářských stavbách, ale i realizacích pro soukromé investory.
Představenstvo společnosti Ekostavby Brno, a. s. se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ: 46974687, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 911 (dále jen „společnost“),

Právě probíhá

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojné, km 0,0-3,030
DYJE 2020/THAYA 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18
Inženýrské sítě - Brno Maloměřice - II. Etapa