Vodohospodářské stavby

Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice - Mezivodí

Objednatel:
Obec Křenovice
Provedení:
04∕2014 - 09∕2015
Cena:
14 846 000,00

Realizace SZ Třanovice - 1. etapa

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
02/2014 - 09/2014
Cena:
19 093 000,00 Kč

Račice - Pístovice, Rybník Srdíčko - oprava

Objednatel:
Obec Račice - Pístovice
Provedení:
08∕2015 - 04∕2016
Cena:
5 588 000,00

Revitalizace prvku ÚCES - LBC Pastvisko

Objednatel:
Obec Kovalovice
Provedení:
10/2015 - 11/2015
Cena:
1 490 000,00 Kč

Ochranná nádrž N1, v k.ú. Topolná a Komárov

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
08∕2016 - 04∕2017
Cena:
9 182 000,00

Protipovodňová opatření Pohořelice u Napajedel

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Provedení:
08∕2016 - 04∕2017
Cena:
12 843 000,00

Vodní nádrž Osvětimany

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Provedení:
09∕2016 - 07∕2017
Cena:
8 955 000,00

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojné, km 0,0-3,030

Objednatel:
Lesy ČR, s.p.
Provedení:
11/2016 - 11/2018
Cena:
16 443 000,00 Kč

Bobrůvka (Loučka), ř. km 48,130 - 49,237, Radešínská Svratka, oprava opevnění

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
1/2017 - 7/2017
Cena:
11 144 000,00 Kč

Prušánka, Dolní Bojanovice - úprava koryta

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
10/2017 - 10/2018
Cena:
15 940 000,00

Realizace protipovodňových opatření obce Dětkovice

Objednatel:
Obec Dětkovice
Provedení:
8/2018 - 5/2019
Cena:
10 040 000,00 Kč

DYJE 2020/THAYA 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
08/2018 - 12/2019
Cena:
899 000,00 EUR

Revitalizace říčního ramene Stará Morava v k. ú. Blatec

Objednatel:
Blatnické louky s.r.o.
Provedení:
10/2018 -
Cena:
15 338 000,00 Kč

BLP Bobrůvky (Loučky), ř. km 1,600 – 1,934, Maršovice, oprava nábřežních zdí

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
4/2019 - 10/2019
Cena:
7 260 000,00 Kč

Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
4/2019 - 6/2020
Cena:
22 531 000,00 Kč

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. Etapa

Objednatel:
Lesy ČR, s.p.
Provedení:
8/2019 - 11/2020
Cena:
10 822 000,00 Kč

Lejtna, ř. km 0,000 – 0,858, Bratčice, oprava koryta

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
9/2019 - 12/2019
Cena:
7 360 000,00 Kč

Obnova Loděnického rybníka a posílení jeho ekostabilizační a retenční funkce v krajině

Objednatel:
Obec Horní Loděnice
Provedení:
2/2020 - 5/2021
Cena:
6 793 000,00 Kč

Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
4/2020 - 11/2020
Cena:
24 760 000,00 Kč

Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
8/2020 - 11/2021
Cena:
18 780 000 Kč

Medlovický potok, Stříbrnice, km 2,320 - 3,220, úprava toku a Medlovický potok, Stříbrnice, km 2,320

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
9/2020 - 7/2021
Cena:
9 383 000,00 Kč

MVE Oslavany I

Objednatel:
Tefnut s.r.o.
Provedení:
10/2020 - 5/2021
Cena:
8 865 000,00 Kč

Revitalizace Staré Ponávky – realizace, etapa 11 – Soutok se Svratkou

Objednatel:
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Provedení:
1/2021 - 6/2021
Cena:
5 813 000,00 Kč

Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k.ú. Korytná

Objednatel:
Státní pozemkový úřad
Provedení:
3/2021 - 5/2022
Cena:
12 563 000 Kč

Výstavba rybníka "Pod Chobotem" v k.ú. Rašovice

Objednatel:
Ing. Jana Špičková
Provedení:
5/2021 - 8/2022
Cena:
11 768 000 Kč

Zprůchodnění řeky Svratky v Brně Komíně, k. ú. Komín, Jundrov, Bystrc

Objednatel:
Statutární město Brno
Provedení:
6/2021 - 12/2021
Cena:
6 943 000 Kč

Hospodaření se srážkovými vodami v obci Bratčice

Objednatel:
Obec Bratčice
Provedení:
9/2018 -
Cena:
5 860 000,00 Kč

VN U Pily, k.ú. Žádlovice

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Provedení:
04/2020 - 10/2021
Cena:
7 196 000 Kč

Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
09/2020 - 11/2021
Cena:
15 906 112,71 Kč

Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k. ú. Otnice

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
03/2022 - 09/2022
Cena:
18 075 819,86 Kč

Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
08/2022 - 12/2022
Cena:
11 353 286,22

Revitalizace toku Potůček a slepých ramen v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic

Objednatel:
Obec Cvrčovice
Provedení:
06/2021 - 05/2023
Cena:
24 690 938,95 Kč

Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
06/2021 - 05/2023
Cena:
82 535 863,43 Kč

Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
09/2022 - 12/2022
Cena:
7 493 554,55 Kč

Protipovodňová opatření a hrazení bystřin v k.ú. Hošťálková

Objednatel:
Marland s.r.o.
Provedení:
10/2022 -
Cena:
9 962 584,58 Kč

Rakovec, ř. km 14,880 – 15,060, Komořany, oprava koryta

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
03/2023 - 10/2023
Cena:
19 284 068,58 Kč

Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze, etapa č. 2 v km 0,900 - 1,900

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Provedení:
04/2023 - 10/2023
Cena:
10 007 140,27 Kč

Stabilizace strží k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a k. ú. Vážany u Uherského Hradiště

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Provedení:
03/2023 - 10/2023
Cena:
18 434 189,28 Kč

Protipovodňová opatření Žádlovice

Objednatel:
MěstoLoštice
Provedení:
04/2023 - 11/2023
Cena:
6 325 272,76 Kč

Křtiny - úložiště Dykovy školky

Objednatel:
Mendelova univerzita v Brně
Provedení:
05/2023 - 06/2023
Cena:
5 146 641,29 Kč