Realizace a údržba zeleně

Mezi objekty, na které se tato divize soustředí, patří primárně veřejná zeleň měst a obcí a soukromá zeleň reprezentovaná především rodinnými zahradami. Jmenovitě se jedná o rodinné zahrady, předzahrádky, sídelní zeleň, firemní areály, městskou zeleň, dětské školky, aleje, biokoridory, meze, větrolamy a břehové porosty.

Ústředním motivem realizací firmy je vždy práce a zhmotnění jednotlivých děl, která citlivě a autenticky kopírují soulad s obecně platnými přírodními principy a snaha o pozitivní kvalitativní změnu každého prostoru. Tato myšlenka se tak prolíná do jednotlivých kroků při plánování a následné realizaci.

Soukromý sektor:
Mezi nabízené služby patří osobní konzultace se zahradním architektem, návrh řešení celkové koncepce zahrady na míru dle zákazníkových představ se zaměřením se na ústřední myšlenku či motiv díla s přihlédnutím na každý detail. Součástí návrhu je zpracování 3D pohledu na zahradu a časový harmonogram samotné realizace. Při práci na jednotlivých projektech jsou vždy zohledněny aktuální trendy jak v materiálním, tak řemeslném provedení. Reflektování světových, ale i tuzemských novinek, je pro autory díla samozřejmostí.  Výsledkem tak může být jak relaxační zelené zákoutí, tradiční zahrada, tak moderní zelený pokoj navazující na dům a rozšiřující tak komfortní obytný prostor. Výčet realizačních prací zahrnuje kromě práce s rostlinným materiálem také výstavbu drobných zahradních staveb (pergola, altán, terasa), instalaci závlahového systému na klíč či kompletaci elektroinstalace pro osvětlení cest a zeleně.

Veřejný sektor:
Dříve často podceňovaná úprava venkovních ploch průmyslových a firemních areálů se v poslední době stává čím dál častěji prostorem pro vkusnou reprezentaci hodnot společnosti či zeleným prostorem určeným k odpočinku a relaxaci zaměstnanců v čase přestávek. A právě i na  takové plochy se divize Realizace a údržba zeleně v posledním čase více zaměřuje. Mezi tradiční realizace v rámci veřejného sektoru patří také parky, parkově upravené výplňové plochy měst a obcí, doprovodná zeleň vodních nádrží, cyklostezky, přírodní zeleň v podobě biokoridorů a větrolamů. Do balíčku nabídky na návrh a realizaci zeleně lze na přání zákazníka zahrnout i objednávku na vypracování projektové dokumentace. Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni pomoci či se aktivně účastnit v procesu získání financí na objednané dílo z dotačních titulů.

Kontakt:  ekostavby@ekostavby.cz, +420 548 128 274