Aktuality

Pro naši společnost hledáme zahradníky – krajináře nejen pro práci v terénu na námi realizovaných dopravních a vodohospodářských stavbách, ale i realizacích pro soukromé investory.
Představenstvo společnosti Ekostavby Brno, a. s. se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ: 46974687, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 911 (dále jen „společnost“),