Dopravní stavby

Polní cesta „K Mušlovu v k.ú. Mikulov na Moravě“

Objednatel: Česká Rebublika - Státní pozemkový úřad 
Termín provedení: 07/2014 - 04/2015 
Cena (bez DPH) : 14 584 000,00 Kč

Lesní cesty v k.ú. Kurdějov

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. 
Termín provedení: 07/2015 - 10/2015 
Cena (bez DPH) : 3 204 000,00 Kč

Skládka S-OO Žabčice, rozšíření skládky - těleso II, II. etapa výstavbby

Objednatel: Skanska a.s. 
Termín provedení: 06/2015 - 10/2015
Cena (bez DPH) : 8 631 000,00 Kč

Zpevněná manupulační plocha Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o.

Objednatel: KAMPARA s.r.o. 
Termín provedení: 07/2015 - 08/2015 
Cena (bez DPH) : 2 263 000,00 Kč