Hlavní polní cesta C1 a LBC 16 Bralová část, k.ú. Střílky

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Termín provedení:
09/2022 - 12/2022
Cena (bez dph):
8 474 297,72 Kč

Realizace jednopruhové hlavní polní cesty s krytem z MZK, dosadba lokálního biocentra "Bralová" část a výsadba krajinné zeleně v k. ú. Střílky.