LC Porážky

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Termín provedení:
09∕2013 - 07∕2014
Cena (bez dph):
7 240 000,00

Jedná se o rekonstrukci LC Porážky v k.ú. Strání, okr. Uherské Hradiště v celkové délce 1,88 km. Celá trasa lesní cesty vede I. zónou CHKO Bílé Karpaty.
Rozsah prací:
- vyrovnání sklonu, výtluků a kolejí – HDK fr. 63-125 mm, tl. 150-  300 mm
- HDK fr. 63-125 mm, tl. 200 mm
- vibrovaný štěrk fr. tl. 150 mm
- zakalení krytu lomovými výsivkami fr. 0-8 mm, hmotnosti do 25 kg/m2
- zpevnění hospodářských nájezdů a skládek dřeva
- obnovení propustů, osazení svodnic, pročistění příkopů, odstranění náletových dřevin
- výstavba malých vodních tůní podél cesty