Lesní cesty v k.ú. Kurdějov

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Termín provedení:
07/2015 - 10/2015
Cena (bez dph):
3 204 000,00 Kč

Oprava tří lesních cest v k.ú. Kurdějov - LC K Ořechu délky 0,472 km, LC Nůžky - Lipiny v déle 1,420 km, LC Nůžky - Roviny v délce 1,875 km. Provedeno rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění, úprava pláně se zhutněním, svahování v zářezech, položení ocelových svodnic, podklad ze štěrkodrtí, posyp krytu kamenivem, odstranění nánosu na krajnicích, zához z lomového kamene, dlažba z lomového kamene, práh dřevěný dvojitý z kulatiny, podklad pro dlažbu z betonu.