Polní cesty HC1,HC5, HC6, HC7,HC9 v k.ú. Olešnice na Moravě

Objednatel:
Česká Republika - Státní pozemkový úřad
Termín provedení:
03∕2014 - 10∕2014
Cena (bez dph):
9 817 000,00

Realizace společných zařízení polních cest v k.ú. Olešnice na Moravě
Rozsah prací:
- Polní cesty HC1 a HC7 – rozrušení stávající cesty-hl. 30cm, recyklace materiálu a jeho zpětné použití pro spodní vrstvu konstrukce komunikace, štěrk 0-63 v tl.15-27cm, živičný spojovací  postřik a dvě živičné vrstvy v celk. tl. 9 cm (obal.kamenivo tl. 5 cm, asfaltobeton tl. 4 cm)
- Polní cesty HC5, HC6 a HC9 – sejmutí drnové vrstvy, odtěžení zeminy, štěrkopísek tl. 20-32 cm, mechanicky zpevněné kamenivo tl. 20 cm, živičný spojovací postřik a dvě živičné vrstvy v celk. tl. 9 cm (obal.kamenivo tl. 5 cm, asfaltobeton tl. 4 cm)
- Polní cesta HC7 – oprava stávajícího mostu – betonové pref. rámy typu Beneš dl. 6m, průtočný profil 2x1,5m
- Polní cesty HC1 a HC6 – ozelenění – založení trávníku a výsadba stromů podél cest