Zpevněná manipulační plocha Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o.

Objednatel:
KAMPARA s.r.o.
Termín provedení:
07/2015 - 08/2015
Cena (bez dph):
2 263 000,00 Kč

Realizace přípravných prací - vybourání kannal. rámů a poklopů, rozebrání ploch ze silničních panelů - 224 m2, zbudování nové děšťové kanalizace - 73 bm, montáž štěrbinových žlabů D400 - 36 bm a následně vytvoření plochy z litého betonu s povrchovou úpravou kartáčováním vč. podkladu ze štěrkodrti 992 m2.