Realizace výsadby interakčních prvků IP8, IP11, IP12, IP28 v k.ú. Třeština

Objednatel:
Česká republika- Státní pozemkový úřad
Termín provedení:
09∕2016 - 11∕2016
Cena (bez dph):
723 000,00