BLP Bobrůvky (Loučky), ř. km 1,600 – 1,934, Maršovice, oprava nábřežních zdí

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Termín provedení:
4/2019 - 10/2019
Cena (bez dph):
7 260 000,00 Kč