Hospodaření se srážkovými vodami v obci Bratčice

Objednatel:
Obec Bratčice
Termín provedení:
9/2018 -
Cena (bez dph):
5 860 000,00 Kč