Lejtna, ř. km 0,000 – 0,858, Bratčice, oprava koryta

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Termín provedení:
9/2019 - 12/2019
Cena (bez dph):
7 360 000,00 Kč