Obnova Loděnického rybníka a posílení jeho ekostabilizační a retenční funkce v krajině

Objednatel:
Obec Horní Loděnice
Termín provedení:
2/2020 - 5/2021
Cena (bez dph):
6 793 000,00 Kč