Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Termín provedení:
08/2022 - 12/2022
Cena (bez dph):
11 353 286,22

Realizace prvků plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k .ú. Karlovice u Zlína - záchytný průleh, protierozní příkop a výsadba zeleně