Prušánka, Dolní Bojanovice - úprava koryta

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Termín provedení:
10/2017 - 10/2018
Cena (bez dph):
15 940 000,00

Úprava koryta toku do lichoběžníkového tvaru, opevnění koryta geobuňkami, dlažbou a rovnaninou z lomového kamene, dále pak kácení náletových dřevin a odstranění sedimentů ze dna toku.
•    Rovnanina z lomového kamene 
•    Dlažba z lomového kamene
•    Geobuňky
•    Zahradnické práce - Kácení a nová výsadba