Realizace SZ Třanovice - 1. etapa

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Termín provedení:
02/2014 - 09/2014
Cena (bez dph):
19 093 000,00 Kč

SO01 Nádrž Mušalec
SO02 Odlehčovací příkop OP1
SO03 Vodní nádrž U Křižovatky 
SO04 Polní cesta CV 26
SO05 Polní cesta CV 32 
SO06 Přeložka plynovodu
SO07 Přeložku vodovodu