Revitalizace toku Potůček a slepých ramen v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic

Objednatel:
Obec Cvrčovice
Termín provedení:
06/2021 - 05/2023
Cena (bez dph):
24 690 938,95 Kč

Revitalizace vodního toku Potůček vč napojení slepých ramen v k.ú. Cvrčovice.