Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k. ú. Otnice

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Termín provedení:
03/2022 - 09/2022
Cena (bez dph):
18 075 819,86 Kč