Průmyslová zóna - komunikace a splašková kanalizace

Objednatel:
Městys Krucemburk
Termín provedení:
04/2022 -
Cena (bez dph):
18 293 557,16 Kč

Výstavba místní komunikace a její odvodnění, odvádění splaškových odpadních vod oddílnou kanalizací v budoucí průmyslové zóně a jejich čerpání na stávající centrální obecní ČOV Krucemburk