Veřejná prostranství Haltýře, Vohančice – I. etapa

Objednatel:
Obec Vohančice
Termín provedení:
05/2023 - 09/2023
Cena (bez dph):
16 929 162,65 Kč