Skládka S-OO Žabčice, rozšíření skládky - těleso II, II. etapa výstavby

Objednatel:
Skanska a.s.
Termín provedení:
06/2015 - 10/2015
Cena (bez dph):
8 631 000,00 Kč

Příprava území (vytyčení, tlakové zkoušky, odstranění křovin s kořeny), výstavba obslužné komunikace, rozšíření skládky (výkop zeminy, hutnění násypu, hutnění pláně, minerální těsnění, detekční těsnění, vysypání štěrkem 4545 m3, umístění prefabrikované jímky), jímky průsakových vod, oplocení, odpylení skládky, ostatní související stavební práce.